THƯ VIỆN
Lights
Đánh giá KPI là việc làm cần thiết để cải thiện hiệu suất trong doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa của chỉ số này để khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên.
Lights
Việc xây dựng KPI hiệu quả là bài toán khó của quản trị doanh nghiệp, đặt mục tiêu cho từng vị trí, thiết lập KPI SMART và không quên chỉ số hiệu suất sẽ góp phần thành công của một bộ KPI.
Lights
Một số mẫu KPI cho phòng ban có thể dùng cho mục đích tham khảo. Tùy đặc điểm của từng công ty, có thể thiết lập KPI khác nhau.
Lights
Một số mẫu KPI cho phòng ban có thể dùng cho mục đích tham khảo. Tùy đặc điểm của từng công ty, có thể thiết lập KPI khác nhau.