DỰ ÁN TIÊU BIỂU
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Dự án KPI cho Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - EVN HCMC

“Trong khi trước đây các nhân viên rất mơ hồ về lý do được thưởng, hay bị phạt thì sau khi triển khai KPI, tất cả nhân viên đều nắm rất rõ mục tiêu công việc và những yêu cầu từ phía công ty. Bây giờ, cứ đến ngày đánh giá là tất cả CBCNV đều chủ động vào đánh giá mà không cần nhắc nhở nữa.”

Ông Trần Thanh Liêm
Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự,
Tổng Công ty Điện lực Thành phố HCM
KHI KPI THỔI LUỒNG GIÓ MỚI VÀO BỘ MÁY NHÂN SỰ

“Sau khi ứng dụng KPI, các nhân viên đã tuân thủ quy định tốt hơn. Tinh thần làm việc và trách nhiệm cũng có sự tiến triển rõ rệt.”

Ông Đường Xuân Hồng
Phó Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình